Vi arbetar ständigt med att påverka till samhällsförändring, öka kunskapen och att skapa tryggare mötesplatser och gemenskap för transpersoner och närstående i alla åldrar.

Det är du som medlem som gör det möjligt för Transammans att fortsätta förändra. Ditt stöd och engagemang gör att vår gemensamma röst kan vara stark och stadig. Tack att du tar ställning tillsammans med oss!

Förläng ditt medlemskap idag! Klicka här!

Bli medlem

Som medlem i Transammans blir du en del av Sveriges största förening för transpersoner och närstående!

Tillsammans med oss kan du som medlem delta i våra aktiviteter och engagera dig i frågor som är viktiga för dig.

Ge en gåva

Med ditt stöd kan vi sprida information, driva kampanjer, arrangera aktiviteter och mycket mer!

Ge en gåva

Gåvor ger oss möjlighet att göra mer

Transammans är en ideell organisation som kan överleva tack vare bidrag och gåvor. Bidraget räcker till en del av vår verksamhet men långt ifrån allt. Tack vare dig som skänker gåvor kan vi göra mer för att öka kunskapen om transpersoners livsvillkor. Med ditt stöd kan vi sprida mer information och arrangera fler mötesplatser. Ditt stöd gör att vår gemensamma röst kan vara stark och stadig!
 
Swisha din gåva till 123 396 93 67 eller klicka på ”ge en gåva” ovan för att få upp QR-kod som du kan scanna med din Swish-app. Tack att du är med och stöttar oss! 

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR, dataskyddsförordningen, reglerar hur, när och varför en får behandla personuppgifter. Som medlem i Transammans hanteras dina personuppgifter i Transammans medlemsregister i enlighet med dessa. Transammans arbetar löpande för att möta högt ställda krav från medlemmar, revisorer, bidragsgivare och våra lokalföreningar.

Vilka personuppgifter registreras för medlemmar och givare?

När du blir medlem eller ger en gåva ger du oss rätt att registrera namn, adress, telefon, mobil, e-post, lokalföreningstillhörighet och betalning av medlemsavgift. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort och lokalföreningstillhörighet sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för Transammans verksamhet på lokal och nationell nivå och för exempelvis medlemsbrev, årsmöteskallelser och sändlistor för e-post. Transammans lämnar inte inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part. 

För att beviljas eller tillåtas förlänga medlemskap är det ett krav att du lämnar de efterfrågade personuppgifterna till Transammans. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas.

Medlemmar i Transammans får vid behov sitt namn och adressuppgifter uppdaterade. Blir något fel vid kommande utskick önskar vi att du kontaktar oss så att vi kan åtgärda detta. Kontakt oss på medlem@transammans.se

Personer med ansvar för Transammans medlemshantering administrerar medlemsregistret. Samtliga personer som har tillgång till medlemsregistret har skrivit på sekretessavtal och får inte lämna vidare information om medlemsregistrets innehåll. Ibland behöver vi hjälp med utveckling eller andra tjänster, då arbetar dessa under samma typ av sekretess som är beskriven ovan – dina uppgifter ska vara trygga hos oss.

Utöver anställda och medlemmar har vi genom Transammans föreningsverksamhet en mängd olika personer som vi har en kontakt med, det kan vara personer som kontaktar oss för frågor eller stöd, personer som söker anställning hos Transammans, personer som på något annat sätt är en del av vår föreningsverksamhet eller deltar på våra arrangemang.

Vi har för hantering av detta interna rutiner och policys för att hålla så hög säkerhet som möjligt och vi har tex policy som säger att vi inte sparar personuppgifter som inte krävs för ändamålet. Vi har en rutin att personuppgifter gallras 3 år efter avslutad relation om personuppgifterna inte är nödvändiga för att vi ska följa en annan lag. Har du frågor om detta; kontakta info@transammans.se så hjälper vi dig.

Du har rätt att hos Transammans begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Transammans. 

Personuppgiftsansvarig är Transammans. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos Transammans är verksamhetsansvarig. 

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem eller om du vill avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ut vårt medlemssystem kan du kontakta medlem@transammans.se. Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!