Glad maj alla medlemmar!

Mitt namn är Emma Edling och jag är Transammans kurator sedan december 2022! Ni har hört lite ifrån mig tidigare, i samband med lanseringen av samtalsmottagningen, men nu när vi närmar oss sommaren känns det på sin plats med en rapport! Nu har tre månader passerat sedan vi öppnade mottagningen och gensvaret har hittills varit jättefint. Vi utgick ifrån att inflödet av personer som skulle efterfråga stöd skulle vara högt och det har visat sig stämma.Vi har haft en stadig väntetid på ca en månad från start. Det är uppenbart att behovet är stort och att samtalsmottagningen fyller en viktig funktion för ökad psykosocial hälsa för unga transpersoner.

Det absolut vanligaste samtalsämnet är väntetiderna till den könsbekräftande vården, vilket 80% av samtalen kretsat kring. Vanligt är också psykisk ohälsa med nedstämdhet och ångest vilket 50% av samtalen berör. 76% av alla samtal berör även könsdysfori. Även detta enligt våra förväntningar och i enlighet med det vi redan vet om transpersoners hälsa. Transammans jobbar på flera sätt med att öka psykisk hälsa, bevaka och påverka vården i positiv riktning bland annat genom projektet Starka Tillsammans och i samverkansgrupper med syskonorganisationer och myndigheter. 

Många av de jag träffar upplever sig mycket ensamma och maktlösa i förhållande till vården och samhället i stort. Det är uppenbart att samhällsdebatten sprider oro även hos den enskilda och att det är viktigare än någonsin att ha en trygg plats att bli speglad och bekräftad i det man känner. Här spelar Transammans lokalföreningar en jättestor roll i att skapa trygga platser där ens existens inte ifrågasätts och där man kan vara trygg i sin rätt att vara den man är. 

Mottagningen fyller också en viktig funktion för närstående som kämpar med att navigera, dels i vården men också i samhällsklimatet i stort. Många närstående har ifrågasatt om de verkligen är målgruppen för samtalen och det vill jag att ni ska ta med er att ni är. Vi vet att en av de viktigaste faktorerna för välmående är stöd från närstående – ni är enormt betydelsefulla och det är självklart att ni ingår i samtalsmottagningens målgrupp.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är så stolt och glad över förtroendet att vara en del av det här projektet och att få vara en del av Transammans viktiga arbete, precis som ni alla är! Tack för det!

/Emma Edling