Transammans samtalsmottagning är digital, vilket betyder att du träffar en kurator genom videosamtal eller chatt för råd och stöd. Det är helt gratis och du kan vara anonym om du vill. Du kan prata om sådant som är viktigt för dig, till exempel funderingar kring könsidentitet, hur du mår, väntetider inom den könsbekräftande vården, om du varit med om något som känns jobbigt eller relationer med vänner, partners och familj. Ibland vet man inte riktigt vad det är man behöver prata om och det är också helt okej. 

Kuratorn som jobbar på samtalsmottagningen är socionom och har flera års erfarenhet av att arbeta med transpersoner och personer som funderar kring sin könsidentitet i samtal inom civilsamhälle, kommun och region. Samtalen är stödjande och rådgivande, inte behandlande eller terapeutiska. Tidslängden på samtalen är 45 minuter.

Använd kontaktformuläret på den här sida för att anmäla att du vill prata med kuratorn. Kuratorn kommer sedan att kontakta dig för att boka in en tid för samtal.

Kontaktformulär

Vid en akut situation

Vid behov av akut stöd, vänd dig främst till 112 eller din närmaste psykiatriska akutmottagning/annan akutmottagning. 

Här kan du hitta fler resurser att kontakta om du har tankar på att skada dig själv, tankar på att inte vilja leva längre eller är orolig för en närstående:

https://transammans.se/var-verksamhet/hitta-hjalp/

https://mind.se/hitta-ratt-kontakt/jourer-och-linjer-om-du-behover-prata/.

Minnesanteckningar och tystnadslöfte

Kuratorn tar minnesanteckningar som inte är tillgängliga för någon annan än kuratorn. Ingen från vården eller skolan kan komma åt dessa anteckningar. Kuratorn har tystnadslöfte vilket betyder att kuratorn inte berättar vidare det du berättar för någon annan om du inte själv vill det. 

I vissa fall kan tystnadslöftet behöva brytas, och det är när det är fara för någons liv eller om kuratorn känner oro för att någon under 18 riskerar att fara illa på något sätt. För att kunna bryta tystnadslöftet behöver kuratorn ha förnamn och efternamn och eventuellt fullständigt personnummer. Du kan välja att vara helt anonym i kuratorskontakten om du vill.

För närstående

Är du närstående till en transperson eller någon som har funderingar kring sin könsidentitet och vill prata om hur du kan vara ett bra stöd?

Använd kontaktformuläret eller maila samtalsmottagning@transammans.se så hör kuratorn av sig så snart som möjligt.

Vill du veta mer om trans? läs mer här

För yrkesverksamma

Vill du komma i kontakt med Transammans samtalsmottagning i tjänsten, för rådgivning eller samverkan?

Använd kontaktformuläret eller maila samtalsmottagning@transammans.se så hör kuratorn av sig så snart som möjligt.

Vill du veta mer om trans? läs mer här

Transammans samtalsmottagning har möjliggjorts med medel från Stenbecks stiftelse