Årets Transkollo var tvunget att ställas in med kort varsel. 

Dagen innan lägret fick vi och våra medarrangörer RFSL Ungdom veta att en aktion eventuellt skulle genomföras mot lägret. Därför kunde vi inte garantera lägerdeltagarnas trygghet och säkerhet, och beslutade tillsammans att ställa in kollot. 

Vi har självklart upprättat en polisanmälan. Då en eventuell rättslig process kan komma att dröja så kan vi i nuläget inte gå närmare in på vad som hänt. Vi har såklart kontinuerlig kontakt med de drabbade deltagarna. 

Denna händelse visar att vårt arbete är viktigt, att vägen till ett inkluderande samhälle är lång och att våra rättigheter måste försvaras varje dag. Hot och hat är oacceptabelt, och vi kommer att fortsätta kämpa för att alla ska kunna vara sig själva.