Nu har Socialstyrelsen bestämt vilka tre regioner som får uppdraget att bedriva viss vård vid könsdysfori som så kallad nationell högspecialiserad vård. De ska i sin tur ha varsin region som underleverantör. I praktiken blir därför mottagningarna kvar på samma orter som idag. Stockholm får Uppsala som underleverantör, Västra Götaland får Västerbotten (Umeå), och Östergötland (Linköping) får Skåne. 

Tanken med att göra om vården till nationell högspecialiserad vård är att göra vården mer likvärdig över hela landet, förbättra kvaliteten och underlätta forskning. 

Förändringen börjar gälla den 1 januari 2024. Det är för tidigt att säga hur det här kommer påverka väntetiderna, men förhoppningsvis blir de kortare. Transammans följer detta noggrant!