Vid riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna det näst största politiska partiet i Sverige och även om inte allt ännu är klart med hur regeringen kommer att se ut är det uppenbart att detta parti kommer att få ett betydligt starkare inflytande än tidigare.

Sverigedemokraterna är det parti som gjort minst för att förbättra levnadsvillkoren för HBTQI+ personer. I snart sagt samtliga fall där omröstning har skett i riksdagen i sådana frågor har partiet valt att rösta nej eller lägga ner sin röst. Det gäller också sådana frågor som varit avgörande för transpersoner som borttagande av kravet på sterilisering och att vara ogift vid ändrad könstillhörighet eller att utvidga det straffrättsliga skyddet för transpersoner. 

Vi känner djup och berättigad oro för att villkoren för transpersoner, som redan idag är svåra, särskilt när det gäller tillgång till vård och möjlighet att byta juridisk könstillhörighet, inte kommer att förbättras med en regering där SD har inflytande. 

Nästan alla har en transperson i närheten. Det kan vara en släkting, en arbetskamrat eller grannen på gatan. Och de allra flesta tycker också det är självklart att var och en ska få vara fri att leva som den är och få möjlighet att göra det. 

Transammans är landets största organisation för transpersoner och närstående. Vi kommer outtröttligt fortsätta att arbeta för att den friheten ska bli verklighet för alla transpersoner, unga som äldre.  Du som vill stödja vårt arbete, vi behöver dig mer än någonsin. Ju flera vi är desto starkare kan vi göra vår röst hörd. Är du inte redan medlem är det dags nu. 

FLER NYHETER