Behöver du mer kunskap om hur det är att leva som transperson i Sverige idag? Funderar du på hur du som yrkesverksam kan arbeta inkluderande och med att skapa tryggare rum? Välkommen att gå Transammans digitala halvdagsutbildning om transfrågor! Under tre timmar ges grundläggande kunskap om begrepp, könsbekräftande vård, transpersoners hälsa och livsvillkor samt verktyg för ett bra bemötande.

Utbildningen riktar sig framförallt till dig som arbetar inom skola, hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Även andra yrkesgrupper kan ha stor nytta av kunskapen som förmedlas under dagen.

Utbildare: Edward Summanen, projektledare Transammans. Edward är socionom och har arbetat med transpersoners hälsa och livsvillkor sedan 2008.

När och var: onsdag 15 nov 2023 kl 13:00–16:00. Utbildningen ges digitalt via Zoom.
Kostnad: 500 kr/person exkl. moms.

Anmäl dig senast måndag 13 november kl 09:00 via formuläret här: https://bit.ly/GrundläggandeOmTrans

Frågor? Kontakta info@transammans.se

FLER NYHETER