Svenska Nyheter – programmet som ger transfobin ett ansikte.

Det är inte alltid lätt att vara rolig och uppenbarligen har redaktionen för Svenska Nyheter och programledaren Kristoffer Ahonen Appelquist haft idétorka när de den 7 oktober ägnar halva programtiden åt vården av unga transpersoner. Knappast ett ämne som väcker munterhet, i varje fall inte hos dem som på något sätt är i behov av den. Så varför? Och varför just nu? Det får vi inget svar på. Och de skämt som Appelquist pressar fram fastnar undantagslöst i halsen och ger en otrevlig bismak av utpräglad transfobi.

Innehållet baseras i allt väsentligt på Uppdrag granskning program ”Transbarnen”, ett program som genom sin ensidighet och svartmålande av transvården gjorde många djupt upprörda. Programmet fick bland annat till följd att tillgången till god vård för transpersoner i allmänhet och unga sådana i synnerhet, blev ännu sämre. Det spädde också på fördomarna mot transpersoner och närstående vilket många har fått erfara.

Nu vevar Svenska Nyheter på samma positiv. Och ut strömmar ännu en gång en starkt vinklad bild av svensk transvård som godtycklig, ja rentav farlig. Att fler unga söker sig till transvården beskrivs som en smitta, en pandemi och de föräldrar som vill stödja sina barn för att de ska få den vård de behöver framställs som desperata och överspända. Ännu en gång lyfts samma fall där en ung transperson utsatts för uppenbart felaktig vård fram som om all vård av transpersoner är vanskött. En anonym läkarröst(?) hörs säga: Vi säger inte nej till någon” som i sammanhanget får det att framstå som om alla som ber om till exempel stopphormoner också får det. Könsbekräftande kirurgi beskrivs av Appelquist med uttryck som att ”hyvla pattarna”. Exemplen kan mångfaldigas. Och i sociala medier jublas det, i synnerhet på den yttersta högerkanten som alltid avfärdat transpersoner som sinnessjuka och lögnare.

Vi förstår inte alls vilket syftet med detta program har varit. Om det var att gissla transvården, så kan vi informera om att resultatet blivit det helt motsatta. Programmet drabbade de redan utsatta, dem för vilka god vård är en livsnödvändighet. Ännu en gång hamras bilden in av transbarn som förvirrade och deras föräldrar som lättlurade och vilseförda. Och det är framför allt barnen som får betala priset när de blir hånade på skolgården och inte minst i de mediala rum där de befinner sig.

Vi finner inte ord för att beskriva den avsmak vi känner för den här sortens Tv-produktioner, en avsmak som paras med vrede när den dessutom är skattefinansierad. Vi kräver mer, mycket mer av en institution som går under namnet Public Service, i det allmännas tjänst. Nu krävs en rejäl kunskapshöjning för medarbetare inom såväl televisionen som radion. Vi vägrar att längre utsättas för den här typen av ”granskning” som inte leder till något annat än att fördomarna mot transpersoner ytterligare förstärks. Att inte minst unga transpersoner har en utomordentligt svår situation är tydligt belagt i ett flertal undersökningar. Vi förväntar oss inga ursäkter, vad nu de skulle tjäna till. Vi förväntar oss ett slut på misstänkliggöranden och trakasserier. Vi förväntar oss public service stöd i att bygga ett samhälle där vi alla får möjlighet att leva i frihet sådana som vi uppfattar oss själva. Det är knappast att begära för mycket.

Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående
Ann-Christine Ruuth, Ordförande

FLER NYHETER