Transammans arbetar för att alla ska ha rätten att vara sig själva och få tillgång till rätt vård utifrån behov. Vi är övertygade om vikten av ett nyanserat samtal om hur den könsbekräftande vården – liksom vård överlag – kan förbättras, både baserat på olika upplevelser av vården och utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av SVT:s publicering av programmet ”Transkriget” den 10 september 2023 vill vi berätta om vår inställning till programmet.

Det är ledsamt och smärtsamt att höra om de dåliga erfarenheter av den könsbekräftande vården som finns, och som till viss del kommer fram genom SVT:s program “Transkriget”. Det är av stor vikt att vårdgivare, myndigheter och civilsamhället lyssnar på alla olika berättelser och lär sig av dessa. Även politiker som beslutar om finansiering och andra förutsättningar för vården behöver fundera på hur vården kan förbättras.

För Transammans är det en hjärtefråga att vården håller hög kvalitet och att personer som söker  könsdysforiutredning får tillgång till detta, för att tillsammans med professionella utforska vilken väg framåt som bäst möter ens behov. Oavsett om det är genom könsbekräftande behandlingar eller annat stöd. Vi driver, liksom andra ideella föreningar, frågan om rätten till vård för vår målgrupp och vi välkomnar samtal om hur vården kan förbättras. Vården måste ges tillräckliga resurser för att kunna minimera väntetiderna och uppfylla vårdgarantin. Vården måste även kunna erbjuda en sammanhållen vårdkedja. Vården ska givetvis utgå från befintlig vetenskap och beprövade erfarenheter, och också ta hänsyn till individens behov. Dessvärre är inte transvården i Sverige felfri. Lösningen är däremot inte att begränsa den könsbekräftande vården, i stället måste den förbättras!

Tillsammans med RFSL har Transammans fått en förfrågan om att medverka i programmet ”Transkriget”, men efter noggrant övervägande valde vi att tacka nej. Detta på grund av att det inte fanns något intresse att lyssna in och bemöta våra erfarenheter, vad vi gör och hur vi ser att vården behöver förbättras. Vi har istället lämnat en skriftlig kommentar till redaktionen och svarat sakligt på det vi kunnat, som när vi förklarat att Transammans inte följer med enskilda på läkarbesök. RFSL har även avböjt medverkan i ett öppet brev som går att ta del av här: https://www.rfsl.se/aktuellt/med-anledning-av-svts-transkriget/

Transammans ståndpunkt är att det behövs mer resurser till vården, mer forskning och ett sakligt, och respektfullt samtal om vård och transpersoners rättigheter överlag. Självklart ska stöd och vård ges utifrån behov vid ånger och detransition. Vi vill betona att det även är viktigt att lyssna till och lära av alla de röster som vittnar om att vården har gjort en positiv skillnad och där alternativet att inte få vård skulle ha varit skadligt, något som mer sällan lyfts fram. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för transpersoners rättigheter och uppskattar allt stöd.

Transammans är stolta över våra medlemmar som dagligen kämpar för rätten att få vara sig själva. Vi talar för en mängd medlemmar, med olika behov och med olika erfarenheter. Tack vare alla som engagerar sig i förbundet, lokalföreningarna och som står upp för allas rätt att vara sig själva skapas tryggare mötesplatser och förbättrade livsvillkor för både transpersoner och närstående. Det är hoppfullt att Transammans aldrig har varit fler, starkare eller viktigare än vad organisationen är idag.

För den som vill veta mer hur Transammans ser på frågor om vård, ånger och detransition, ta gärna del av denna artikel i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2023-09-08/att-angra-eller-avbryta-konsbekraftande-vard-ar-svart

Signe Krantz
Förbundsordförande Transammans

FLER NYHETER