Transammans startade som ett projekt år 2013. Projektet drevs av RFSU Västerås och RFSL Ungdom Västerås. Syftet var att erbjuda en mötesplats för transpersoner och närstående i Västerås med omnejd samt att sprida information om transfrågor. 2015 blev Transammans ett eget nationellt förbund.

Årsmötet är Transammans högsta beslutande organ. Vid årsmötet bestämmer medlemmarna vad Transammans ska göra och tycka. På årsmötet väljs också förbundsstyrelsen som ska verka för förbundets långsiktiga utveckling och visioner.

Förbundsstyrelsen fattar beslut som handlar om verksamhetens mål och inriktning, uppmärksammar strategiska och principiella frågor samt håller kontakt med transcommunityt och är tillsammans med förbundskansliet Transammans ansikte utåt. Förbundsstyrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på effektivt sätt.

Transammans har lokalföreningar som samlar medlemmar i olika delar av landet. Varje lokalförening har en egen styrelse som valts på ett årsmöte. Det är framför allt lokalföreningarna som arrangerar olika aktiviteter som medlemmar kan delta i.

Transammans har även ett förbundskansli med anställd personal. Kansliet leds av en verksamhetschef som ansvarar för att verkställa förbundsstyrelsens beslut.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leds av Ann-Christine Ruuth som varit förbundets ordförande sedan september 2020. Ann-Christine är en välkänd föreläsare och många känner henne också via media. Hon bor i Skåne med fru och hund.

Förbundskansli

Förbundskansliet sitter i Stockholm och arbetar med en mängd olika verksamheter. Kansliet leds av verksamhetschef.
tom 1100

Verksamhetschef

Tom Summanen
+46 (0)72 528 52 00

tom@transammans.se
leolina 1100

Kommunikatör

Leolina Silkeberg William-Olsson

leolina@transammans.se
edward 1080

Projektledare

Edward Summanen
+46 (0)70 595 28 00

edward@transammans.se
amalia v

Kommunikatör

Amalia Bartholdson
+46 (0)70 495 28 52

amalia@transammans.se
Emma 2

Kurator

Emma Edling
+46 (0)72 528 00 54

emma@transammans.se