Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid (självmord) hos unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet. Detta ska ske genom att fler ska få tillgång till information och kunskap som främjar psykisk hälsa och minskar suicidtankar/suicidförsök. Projektet bedriver ingen stödverksamhet utan har fokus på utbildning och informationsspridning

Bakgrund

Unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än unga cispersoner. Detta måste förändras, och det finns flera olika sätt att främja hälsa. Närstående kan spela en viktig roll genom att visa sitt stöd.

Läs mer om bakgrund

Projektaktiviteter

Projektets aktiviteter grundar sig i att möta de behov vi ser och ska förbättra livet för unga transpersoner/unga som funderar kring sin könsidentitet. Det finns metoder och insatser som är hälsofrämjande men som ännu inte fått tillräckligt stor spridning i Sverige.

Läs mer om projektaktiviteter
image 33

Projektets ramar

Starka Tillsammans är ett 3-årigt projekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Knuten till projektet finns både en referensgrupp och en samverkansgrupp.

Läs mer om projektets ramar
flag_new

Om oss

Projektet har två personer anställda på heltid genom projektets tre år: projektledaren Edward Summanen och kommunikatören Amalia Bartholdson.

Läs mer om oss

Kontaktuppgifter

Projektet har två personer anställda på heltid genom projektets tre år: projektledaren Edward Summanen och kommunikatören Amalia Bartholdson. Vill du komma i kontakt med medarbetarna i projektet? Mejla så återkommer de till dig.
edward.02

Projektledare

Edward Summanen
+46 (0)70 595 28 00

edward@transammans.se
Amalia - Hemsida-JPG

Kommunikatör

Amalia Bartholdson
+46 (0)70 495 28 52

amalia@transammans.se

Tack till