Vi på Transammans använder begreppet transperson för att definiera både binära och ickebinära transpersoner. Sedan är det självklart för oss att varje människa bestämmer själv hur den vill definiera sig. Ingen annan kan bestämma hur en person ska benämna sig själv.

Några ord i ordlistan kan upplevas ålderdomliga eller stötande, och då har vi signalerat det. Orden är ändå med eftersom de bland annat kan användas i äldre texter. Dessa begrepp bör dock användas varsamt.

Saknar du något ord eller reagerar på något? Mejla oss gärna på info@transammans.se!

(assigned female at birth) En person som har tilldelats könet kvinna vid födelsen.

Den som är agender är inget kön eller definierar inte sig själv i fråga om kön.

(assigned male at birth) En person som har tilldelats könet man vid födelsen.

Den som är bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön.

Syftar på transkillar och transtjejer, det vill säga transpersoner som inte är ickebinära. Används ofta i uttryck som exempelvis ”detta gäller såväl binära som ickebinära transpersoner”.

När ens kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. Cis handlar om kön, och inte om vem du blir kär i eller attraheras av. Som cisperson kan du ha vilken sexuell läggning som helst, till exempel homo, bi eller hetero. 

Det är den norm som utgår från att alla är cispersoner. Normen gör bland annat att en kan behöva komma ut som transperson.

Ett begrepp som kan användas i stället för ”transvestit”.

Att ha genomgått en transition och sedan återgå till att leva som sitt vid födseln tilldelade kön. Skälen till detta varierar mellan olika personer, och ordet är inte synonymt med att känna ånger.

Innebär att klä upp sig i olika könsuttryck, och ofta överdriva typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck, ofta i syfte att underhålla. Dragqueens eller dragkings är inte samma sak som att vara transperson. Drag är ofta politiskt och/eller en form av scenkonst.

Begreppet används ibland för att beskriva den transition en transkille vill göra, gör eller har gjort. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man ”är” ett kön och ”blir” ett annat, i det här fallet att man skulle vara en ”kvinna som blir man”. FTM är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. 

 Begreppet används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet kvinna vid födelsen vill göra eller har gjort. FTX är ett paraplybegrepp som omfattar transkillar och ickebinära könsidentiteter. På samma sätt som FTM är ett begrepp som kan upplevas som stötande kan det vara bra att vara varsam med användandet av detta begrepp.  

Begreppet kan användas för att beskriva en flytande könsidentitet, eller att könsidentiteten varierar över tid eller beroende på sammanhang. 

Innebär att man bryter mot normer för kön. Det finns ingen idag etablerad svensk översättning.

Att inte kunna eller inte vilja passa in i förväntningar kring kön. Begreppet används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

Ett personligt pronomen att använda istället för hon eller han. Många ickebinära har hen som pronomen. Det används också i sammanhang där kön inte är relevant eller om man inte känner till vilket kön en person har. 

Ickebinär är en könsidentitet, som innebär att vara varken kille eller tjej. Du kan känna att du är något annat, mittemellan eller både och. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det.

Intergender kan den person kalla sig som inte är antingen tjej eller kille. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. Ordet var vanligare förr och har kommit att allt oftare ersättas av ickebinär.

Ett samlingsbegrepp för olika medicinska tillstånd där ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en ”typisk manskropp” eller en ”typisk kvinnokropp” förväntas se ut. Att ha en intersexvariation är alltså inte samma sak som att vara transperson – intersex handlar om egenskaper hos själva kroppen, medan trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck  – men en person som har en intersexvariation kan såklart också vara transperson.

Det kön som står i folkbokföringen och som syns i svenska personnummer. 

Ett samlingsbegrepp för såväl könsdysforiutredning som olika behandlingar för att förändra kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. 

Vården ska vara tillgänglig för alla oavsett könsidentitet. Det innebär att såväl binära som ickebinära transpersoner som upplever könsdysfori kan söka sig till vården.

För att få tillgång till könsbekräftande behandling krävs en könsdysforidiagnos, som ställs vid specialiserade könsdysforimottagningar. Könsbekräftande behandling kan vara hormonbehandling, kirurgi,  hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Många personer ändrar även juridiskt kön i samband med denna behandling.

Lidande, obehag eller hinder i ens vardag på grund av att det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan vara kroppslig: att delar av kroppen känns fel eller ger ångest eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också vara social och handla om att må dåligt av att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Könsdysfori kan lindras genom könsbekräftade vård och behandling. Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori. 

Det är positiva känslor som hänger ihop med att man blir bekräftad i sin könsidentitet. Precis som könsdysfori kan könseufori vara både kroppslig och social.

Könsidentitet det kön man känner sig som eller det kön man vet att man är. Upplevelsen av det egna jag:et. Några vanliga könsidentiteter är man, kvinna och ickebinär. 

Könsinkongruens syftar på upplevelsen av att det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet. Det är när könsinkongruensen leder till lidande som könsdysfori uppstår.

Hur man uttrycker sig genom till exempel kläder, röst, frisyr, kroppsspråk eller smink.

Begreppet används ibland för att beskriva den transition en transtjej vill göra, gör eller har gjort. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man ”är” ett kön och ”blir” ett annat, i det här fallet att man skulle vara en ”man som blir kvinna”. MTF är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. 

Begreppet används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet man vid födelsen vill göra, gör eller har gjort. MTX är ett paraplybegrepp som omfattar transtjejer och ickebinära könsidentiteter. På samma sätt som MTF är ett begrepp som kan upplevas som stötande kan det vara bra att vara varsam med användandet av detta begrepp.

Den som är nongender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Detta begrepp kan användas av exempelvis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans.

Exempel på pronomen är hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person.

Queer kan betyda olika saker. Queer som identitet (”att vara queer”) brukar innebära att bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan då vara att vara icke-heterosexuell. Queer kan också vara att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller identitet). Queer som relationsform kan handla om att vara kär i fler än en person åt gången. På engelska har ”queer” använts som ett skällsord för hbt-personer under många år.

Begreppet kan beteckna en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer om man inte vet att personen vill bli benämnd så.

Ett ord som oftast används med samma betydelse som MTX. Transfeminina personer har oftast tilldelats könet man vid födseln och identifierar sig som t.ex. kvinna, demi-girl eller ickebinär. Begreppet kan dock vara vilseledande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet man vid födelsen. Detta eftersom en person inte måste vara feminin för att vara kvinna eller som ickebinär med manligt tilldelat kön vid födseln.  

Begreppet används för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis kan ändra namn och pronomen och genomgå kroppsliga förändringar. En vanlig missuppfattning är att en transition alltid avslutas med ändring av juridiskt kön och underlivskirurgi men många genomgår inte detta. Snarare kan en transition betecknas som den period då en person övergår till att leva i enlighet med sin könsidentitet. 

(eller kvinna/tjej med transbakgrund) Innebär att ha en kvinnlig könsidentitet och ha tilldelats det juridiska könet man vid födseln.

 (eller man/kille med transbakgrund) Innebär att ha en manlig könsidentitet och ha tilldelats det juridiska könet kvinna vid födseln.

Ett ord som ofta används med samma betydelse som FtX. Transmaskulina person har oftast tilldelats könet kvinna vid födseln och identifierar sig t.ex. som man, demi-boy eller ickebinär. Begreppet kan dock vara vilseledande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet kvinna vid födelsen. Detta eftersom en person inte måste vara maskulin för att vara man eller som ickebinär med kvinnligt tilldelat kön vid födseln.  

Ett samlingsbegrepp för alla som inte identifierar sig med könet man tilldelades vid födseln eller har ett normbrytande könsuttryck som är en viktig del av ens identitet. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet och könsuttryck. Som transperson kan man ha vilken sexuell läggning som helst.

Begreppet har historiskt använts om transmän och transkvinnor. Transsexuell kan vara både en identitet och ett sätt att benämna sig själv. Ordet är kopplat till diagnosen transsexualism. Idag är det många som inte använder ordet transsexuell om sig själva utan ser det just som ett ord för en diagnos, som dessutom är på väg att döpas om. Var därför försiktig med att beskriva andra med detta ord.

Detta är en medicinsk diagnos som för vissa är ett övergångsstadium tills man har förändrat sin kropp och ändrat juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som transsexuella (eller transpersoner) även efter en transition. Diagnosen är på väg att byta namn. Var därför försiktig med att beskriva andra med detta ord. Det är dock vanligt att ordet används inom forskning eller äldre texter.

Att klä om till ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån ens juridiska kön och det är en viktig del av ens identitet. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. En del personer klär om helt, andra har några enstaka detaljer eller plagg. Man kan klä om ibland eller ofta.