Normerna för kön har varierat beroende på tid, plats och kontext. Visste du att de begrepp vi använder idag är relativt nya? Till exempel började begreppet ”transperson” användas av hbt-rörelsen under 1990-talet men personer som brutit mot normer för kön har alltid funnits. Här har vi samlat årtal om den historia som alltid funnits! 

2018

Riksdagen beslutar att inkludera transpersoner i lagstiftningen mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Det innebär att transpersoner nu inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt togs även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp.

Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner trädde i kraft den 1 juli 2018. Efter riksdagsvalet krävdes ytterligare ett beslut för att ändringen i tryckfrihetsförordningen gällande hets mot folkgrupp, eftersom det är en grundlag. Inkluderingen av transpersoner i lagen som förbjuder hets mot folkgrupp började gälla den 1 januari 2019.

2018

Lagen som ger ersättning till tvångssteriliserade transpersoner träder i kraft 1 maj 2018. Alla som beviljas ersättning får samma belopp: 225 000 kr.

2017

Ytterligare revidering av namnlagen. Alla personer – oavsett ålder och juridiskt kön – kan nu byta förnamn via Skatteverket. För barn under 12 år ska alla vårdnadshavare skriva under ansökan. Gäller ansökan den som är mellan 12-17 år ska alla vårdnadshavare och barnet själv skriva under ansökan.

2017

Den statliga utredningen ”Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92” kartlägger transpersoners livsvillkor i Sverige. Utredningen är över 900 sidor lång och innehåller en mängd konkreta förslag som ska förbättra transpersoners hälsa, villkor och liv.

2016

Den 27 april meddelar regeringen att man tagit initiativ till en ny lag som ska ge ersättning till personer som tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 i enlighet med könstillhörighetslagen. Den nya lagen ska träda i kraft 2018.

2015

Transammans, förbundet för transpersoner och närstående bildas.

2013

Den 1 juli stryks kravet på sterilisering ur könstillhörighetslagen.

2013

Den 24 juni lämnar RFSL och RFSL Ungdom tillsammans med KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala in ett krav på skadestånd till Justitiekanslern, vilket är den myndighet i Sverige som ser till att andra myndigheter följer svensk lag. Mer än 100 personer begär skadestånd för att man blivit steriliserad mot sin vilja i samband med könsutredning.

2013

Den 1 januari försvinner kravet om att vara svensk medborgare för att kunna ändra juridiskt kön i Sverige. Däremot måste man vara folkbokförd i Sverige.

2012

Kammarrätten slår fast att kravet på att den som vill ändra juridiskt kön måste vara steril och inte får ha sparade könsceller, strider mot Europakonventionen och svensk grundlag. Från och med januari 2013 tvångssteriliseras därmed inte längre personer för att få ändra juridiskt kön, även om kravet fortfarande står kvar i lagen.

2012

Patent- och registreringsverket avgör att personer som fyllt 12 år (men som är under 18 år) får ha vilket namn man vill, så länge alla vårdnadshavare samtycker till det.

2010

Könsbekräftande vård till ickebinära etableras i Sverige, genom att den mottagning som numera heter Anova börjar ta emot denna målgrupp.

2010

Socialstyrelsen utreder hur den könsbekräftande vården fungerar och kommer fram till att det finns flera fel och brister, bland annat får man väldigt olika vård beroende på var man bor och hur gammal man är.

2010

RFSL Ungdom lanserar hemsidan transformering.se. Hemsidan syftar till att samla aktuell information och kunskap om rättigheter, vård och bemötande kopplat till trans.

2009

I och med att äktenskapslagen blir könsneutral 2009 behöver olikkönade gifta par inte längre skilja sig om den ena vill ändra juridiskt kön.

2009

Namnlagens tillämpning ändras så att alla myndiga personer får ha vilket namn en vill, oavsett juridiskt kön.

2009

Socialstyrelsen avskaffar diagnosen ”transvestism” som en psykiatrisk diagnos.

2009

Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som diskrimineringsgrund. Alla transpersoner inkluderas från och med nu i svensk diskrimineringslagstiftning.

2008

RFSL Ungdom får pengar från Allmänna Arvsfonden för att jobba särskilt med unga transpersoner i det treåriga projektet ”Transformering”.

2007

Föreningen KIM (Kön Identitet Mångfald) bildas. Den hade som syfte att arbeta för transpersoners rättigheter. 

2007

Transgender Day of Remembrance uppmärksammas för första gången den 20 november. Syftet är att påminna om att transpersoner i hela världen utsätts för hatbrott och mördas på grund av sin transerfarenhet.

2001

RFSL:s kongress beslutar att transpersoner ska inkluderas i RFSL:s målgrupp. 

1979

Patientföreningen Benjamin bildas. Det blir Sveriges första organisation för transkvinnor och transmän.

1972

Sverige blir det första landet i världen som erbjuder möjligheten att ändra juridiskt kön efter utredning. Samma år började även behandling med hormoner och kirurgi att erbjudas i Sverige.

1966

Transvestitföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) bildas.

1962

Klubben Transvestia bildas, Sveriges första förening för transpersoner.