Det finns stöd att få

Vare sig det du har att prata om känns stort eller smått finns det många olika verksamheter att vända sig till. Här hittar du en del av alla alternativ som finns. Beroende på din ålder och bostadsort kan du kan också alltid kontakta ungdomsmottagning, skolkurator, Studenthälsa, vårdcentral eller samtalsmottagningar för hbtq-personer.

Ring alltid 112 eller kontakta en akutmottagning om du känner att du är på väg att skada dig själv. Detsamma gäller om du känner stark oro för en närståendes liv.

Akut: 112

Vid akut självmordsrisk eller akut psykisk ohälsa.
Tel: 112

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning och uppgifter om närmaste psykiatriska akutmottagning, jourverksamheter eller psykiatrisk klinik.
Webb: www.1177.se

Jourhavande präst

Tel: 112 (alla dagar kl 21-06, be att få tala med jourhavande präst)
Chatt: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80 (alla dagar kl 21-06)
Chatt: https://www.jourhavande-medmanniska.se (söndag, måndag, tisdag kl 21-24)

SPES - SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Stödlinje, chatt och samtalsgrupper för dig som förlorat någon i självmord.
Tel: 020 – 18 18 00 (telefonjour varje dag kl 19-22)
Webb: spes.se

BRIS

Bris erbjuder stöd via chatt, mejl och telefon dygnet runt för dig under 18 år.
Tel: 116 111
Chatt och mejl: http://www.bris.se

Bris vuxentelefon, 0771 50 50 50
(öppet mån-fre kl 9-12)

Kyrkans SOS

Kyrkans jourtjänst
Tel: 031-800 650 (vardagar kl. 13-21 och helgdagar kl 16-21)
Webb: SOS-brevlådan www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

Minds stödlinjer

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt på mind.se och telefon 90 101. För dig som har tankar på att ta ditt liv eller som är orolig för närstående. Självmordslinjen har öppet dygnet runt.

Livslinjen är en chatt för dig som är 16-25 år. Chatten är öppen söndag–torsdag kl 19–22 och du hittar den här: https://mind.se/hitta-hjalp/livslinjen/

Föräldralinjen
Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Ring Föräldratelefonen på 020-85 20 00. Öppet vardagar kl 10–15 samt torsdagskvällar kl 19–21.

Refugee Line vänder sig till dig som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner dig i Sverige. Telefon 020-150 110 söndag till torsdag kl 18–21. Om du ringer från en utländsk mobiloperatör kan du ringa +46 10 140 01 10.

Äldrelinjen
Äldrelinjen vänder sig till dig som mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med. Öppet vardagar kl 8–19 och helger kl 10–16. Tel: 020-22 22 33.

Ungas jourer

Ungas jourer samlar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer i Sverige.

https://www.ungasjourer.se

RFSL & RFSL Ungdom

RFSL och RFSL Ungdom har flera olika stödverksamheter riktat till hbtqi-personer. Här hittar du alla typer av stöd som erbjuds.

Webb: http://rfsl.se/stod

Transformering

Transformering erbjuder information och stöd via mail till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring könsidentitet och närstående. Mejlen besvaras av kuratorer och/eller sakkunniga i transfrågor på RFSL och RFSL Ungdom. 

Mail: info@transformering.se 

Webb: www.transformering.se