Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns och det spelar ingen roll var du bor.

Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående och förstås en massa kul som bad, grillning, lekar och disco. Ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn.

För frågor om Transkollot mejla: info@transkollo.se