Starka tillsammans

Starka tillsammans – psykisk hälsa & suicidprevention för unga transpersoner är ett 3-årigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet. Projektet startade den 1 maj 2022. 

Läs mer om projektet Starka tillsammans

Samtalsmottagning

Transammans samtalsmottagning är en digital kuratorsmottagning som finansieras av Stenbecks stiftelse och drivs av oss på Transammans. Vi riktar oss till transpersoner, personer med transerfarenhet och personer som har funderingar kring sin könsidentitet upp till 26 år. Vi erbjuder digitala stödjande och rådgivande kuratorssamtal kring det du vill prata om, stort eller litet. Samtalen är gratis och du kan vara anonym. 

Vill du veta mer om samtalsmottagningen och hur du kan boka tid?

Klicka här