Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid (självmord) hos unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet. Detta ska ske genom att fler ska få tillgång till information och kunskap som främjar psykisk hälsa och minskar suicidtankar/suicidförsök. Projektet bedriver ingen stödverksamhet utan har fokus på utbildning och informationsspridning. Om du söker någon att prata med finns många förslag här: Hitta stöd.

Bakgrund

Transpersoner och personer som funderar kring sin könsidentitet upplever psykisk ohälsa (som exempelvis ångest eller depression) och suicidtankar och suicidförsök i högre utsträckning än genomsnittet. Alla mår självklart inte dåligt men det är vanligare att uppleva psykisk ohälsa som transperson eller om du funderar på din könsidentitet. Det beror bland annat på att man oftare saknar socialt stöd eller möter bristande kunskaper i samhället (inklusive skolan) om trans. Många har också varit med om våld och kränkningar eller upplever att man inte kan vara öppen med sin könsidentitet. Det påverkar hälsan negativt.

Förutom det som kan orsaka psykisk ohälsa och tankar på att inte vilja leva längre finns det också saker som främjar hälsa och som kan göra att man mår bra. Att bli omnämnd med rätt namn och rätt pronomen, få stöd från närstående, träffa andra med liknande erfarenheter och att bli bra bemött i både skola och sjukvård är exempel på saker som främjar psykisk hälsa.

Projektaktiviteter

Bland projektets aktiviteter ingår bland annat att lyfta fram förebilder, ta fram en handbok för närstående, förmedla kunskap om suicidprevention och psykisk hälsa till aktiva inom Transammans samt samverkan med föreningen Suicide Zero.

Under projektets första månader kommer Transammans att skicka ut en enkät som riktar sig till dig som är 12-25 år och som är transperson eller som funderar kring din könsidentitet. Vi vill ha din input på delar av projektet men också få höra dina tankar om vad som är viktigt för att du ska må bra. Det som kommer fram i enkäten är viktigt för att forma innehållet i projektets aktiviteter. För att svara på enkäten klicka på länken: Starka Tillsammans 

Annat som kommer att hända under projektets första år är att se till att rutiner kommer på plats, ta fram utbildningar, sprida info på sociala medier, föreläsa på Pridefestivaler och ha möten med både vår samverkansgrupp och vår referensgrupp. Under år 2 och 3 kommer bland annat följande att ske:

  • Broschyr för dig som är 12-25 år som tar upp vanliga frågor om trans men också vad du kan göra om du inte mår bra.
  • Utbildning för lokalföreningar och andra intresserade i Suicide Zeros utbildningskoncept Våga Fråga. Vi kommer även att utbilda Suicide Zero i transfrågor.
  • Handbok för närstående: svar på vanliga frågor, vad det innebär det att vara ett bra stöd och hur du kan bidra till att främja hälsa.
  • Öka kunskapen om suicidprevention inom Transammans genom gemensamma rutiner och utbildning för alla som är aktiva inom vår organisation.
  • Digitalt konferens där vi delar med oss av projektets lärdomar och metoder till alla som är intresserade.

Projektets ramar

Projektet har en projektledare och en kommunikatör som båda arbetar heltid. Vi kommer också att ha en referensgrupp som består av personer i åldern 12-25 år. Vill du vara med i gruppen och tycka till om projektet? Kul! Du kommer snart kunna anmäla intresse.

I projektet finns även en samverkansgrupp där representanter för RFSL, RFSL Ungdom, Uppsala tjej- och transjour, Mind och Suicide Zero sitter med. Samverkansgruppen träffas två gånger om året, bland annat för att prata om hur projektets aktiviteter kan nå så många som möjligt.

Projektet startade den 1 maj 2022 och kommer att avslutas den 30 april 2025. 

Kontaktuppgifter

Projektet har två personer anställda på heltid genom projektets tre år: projektledaren Edward Summanen och kommunikatören Amalia Bartholdson. Vill du komma i kontakt med medarbetarna i projektet? Mejla så återkommer de till dig.
edward 1080

Projektledare

Edward Summanen
+46 (0)70 595 28 00

edward@transammans.se
amalia v

Kommunikatör

Amalia Bartholdson
+46 (0)70 495 28 52

amalia@transammans.se

Om oss

Edward är socionom och genusvetare med vidareutbildning kring suicidprevention och psykisk hälsa. Han har arbetat med transfrågor sedan 2008, bland annat på RFSL och RFSL Ungdom.

Något han är särskilt stolt över är att ha varit projektledare och kurator för Transformering.se; RFSL Ungdom och RFSL:s hemsida med information om trans samt en uppskattad info- och stödmejl för transpersoner och närstående.

De senaste 6 åren har Edward arbetat på RFSL som sakkunnig i transfrågor och med att utveckla RFSL:s arbete kring suicidprevention och psykisk hälsa. Han har även varit fritidsledare på hbtqi-mötesplatsen Egalia, kurator på ungdomsmottagning samt projektledare för det suicidpreventiva arbetet i Uppsala kommun. Edward är dessutom författare och skribent, ofta med fokus på transfrågor. 

Amalia har arbetat som kommunikatör för olika föreningar, inom kommunen och även politiskt. Anställningarna har bland annat inneburit huvudansvar för större evenemang som EU-val och förra årets WorldPride i Malmö. Amalia var även en av kommunikatörerna kopplade till ”Malmö International Forum – Remember-ReAct”.

Amalia har länge varit aktiv i rörelser inom civilsamhället med fokus på hbtqia+ frågor, antirasism och feminism.

Tack till