Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid (självmord) hos unga transpersoner och unga som funderar kring sin könsidentitet. Detta ska ske genom att fler ska få tillgång till information och kunskap som främjar psykisk hälsa och minskar suicidtankar/suicidförsök. Projektet bedriver ingen stödverksamhet utan har fokus på utbildning och informationsspridning. Om du söker någon att prata med finns många förslag här: Hitta stöd.

Vill du veta mer om Starka Tillsammans?

Tryck på bilderna så får du all information om projektet!

Kontaktuppgifter

Projektet har två personer anställda på heltid genom projektets tre år: projektledaren Edward Summanen och kommunikatören Amalia Bartholdson. Vill du komma i kontakt med medarbetarna i projektet? Mejla så återkommer de till dig.
edward.02

Projektledare

Edward Summanen
+46 (0)70 595 28 00

edward@transammans.se
Amalia - Hemsida-JPG

Kommunikatör

Amalia Bartholdson
+46 (0)70 495 28 52

amalia@transammans.se

Tack till