Transpersoner och personer som funderar kring sin könsidentitet upplever psykisk ohälsa (som exempelvis ångest eller depression) och suicidtankar och suicidförsök i högre utsträckning än genomsnittet. Det betyder inte att alla mår dåligt utan att det är vanligare att uppleva psykisk ohälsa som transperson eller om du funderar på din könsidentitet. Det beror bland annat på att man oftare saknar socialt stöd eller möter bristande kunskaper i samhället (inklusive skolan) om trans. Många har också varit med om våld och kränkningar eller upplever att man inte kan vara öppen med sin könsidentitet. Det påverkar hälsan negativt.

Förutom det som kan orsaka psykisk ohälsa och tankar på att inte vilja leva längre finns det också saker som främjar hälsa och som kan göra att man mår bra. Att bli omnämnd med rätt namn och rätt pronomen, få stöd från närstående, träffa andra med liknande erfarenheter och att bli bra bemött i både skola och sjukvård är exempel på saker som främjar psykisk hälsa.

 

Om du söker någon att prata med finns förslag här: Hitta stöd.

Tack till