Bland projektets aktiviteter ingår bland annat att lyfta fram förebilder, ta fram en handbok för närstående, förmedla kunskap om suicidprevention och psykisk hälsa till aktiva inom Transammans samt samverkan med föreningen Suicide Zero.

Under projektets första månader genomförde Transammans en enkät riktad till transpersoner och personer som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25 år. Enkäten handlade om att samla in input kring projektet men också att få höra tankar om vad som är viktigt för att unga ska må bra. Enkätens svar spelar stor roll för att forma innehållet i projektets andra aktiviteter. 

Annat som pågår under projektets första år är att se till att rutiner kommer på plats, ta fram utbildningar, sprida information på sociala medier, föreläsa på Pridefestivaler och ha möten med både vår samverkansgrupp och vår referensgrupp.

Under år 2 och 3 kommer bland annat följande att ske:

  • Broschyr för dig som är 12-25 år som tar upp vanliga frågor om trans men också vad du kan göra om du inte mår bra.
  • Utbildning för lokalföreningar och andra intresserade i Suicide Zeros utbildningskoncept Våga Fråga. Vi kommer även att utbilda Suicide Zero i transfrågor.
  • Handbok för närstående: svar på vanliga frågor, vad det innebär att vara ett bra stöd och hur du kan bidra till att främja hälsa.
  • Öka kunskapen om suicidprevention inom Transammans genom gemensamma rutiner och utbildning för alla som är aktiva inom vår organisation.
  • Digitalt konferens där vi delar med oss av projektets lärdomar och metoder till alla som är intresserade.

 

Om du söker någon att prata med finns förslag här: Hitta stöd.

Tack till