Starka Tillsammans finansieras av Arvsfonden. Projektet har en projektledare och en kommunikatör som båda arbetar heltid. Vi kommer också att ha en referensgrupp som består av personer i åldern 12-25 år. Vill du vara med i gruppen och tycka till om projektet? Kul! Anmäl intresse här

I projektet finns även en samverkansgrupp där representanter för RFSL, RFSL Ungdom, Uppsala tjej- och transjour, Mind och Suicide Zero sitter med. Samverkansgruppen träffas två gånger om året, bland annat för att prata om hur projektets aktiviteter kan nå så många som möjligt.

Projekt arbetar med informationsspridning och kunskapshöjning. Det går inte att vända sig till projektledare eller kommunikatör för stödsamtal eller liknande. Behöver du stöd hittar du det längst ner på sidan.

Projektet startade den 1 maj 2022 och kommer att avslutas den 30 april 2025. Flera delar av projektet kommer dock att leva kvar inom Transammans efter projekttidens slut.

 

Om du söker någon att prata med finns förslag här: Hitta stöd.

Tack till